4 tips till dig som vill vandra i Nätradalen

Naturen i Nätradalen lämnar ingen oberörd. Genom lummiga skogar, över spångade myrar och upp på höjder med en utsikt som inte gör någon besviken löper flera av våra vandringsleder. Här har ni fyra tips på dagsutflykter i Nätradalen.

Nätra Fjällskog

Strax norr om Skuleberget ligger Nätra fjällskog. Ett fantastiskt friluftsområde för både sommar och vinter. En underbar natur och många gamla, fina, välbevarade fäbodvallar. Mellan fäbodvallarna slingrar sig ett nätverk av leder och du når området från flera håll. Eftersom att skogen är högt belägen kommer snön tidigt och ligger kvar länge på våren. Ett paradis oavsett årstid. Leden går genom skog och över spångade myrar, och på Västanåhöjden har man en milsvid utsikt i klart väder.

Mellan 2017 – 2019 har en stor insats gjort för att rusta upp Etapp 1 av lederna för vandring och mellan 2020 – 2022 kommer Etapp 2 att rustas upp. Arbetet genomförs av Kultur- & arrangemangsföreningen Edenborg och på deras hemsida hittar ni ledkartor och förslag på vandringsrutter.

Slåttdalsskrevan

Ett måste när du besöker Nätradalen är en tur till Slåttdalsskrevan i Skuleskogens nationalpark. Skrevan är en 200 meter lång, 30 meter djup, 7 meter bred passage som delar Slåttberget i två delar. Det är havets påverkan som delat skrevan.

Slåttdalsskrevan är en av Skuleskogens nationalparks högsta punkter. Vandringen hit är uppförsbacke, men inte särskilt svår. Terrängen har gjorts tillgänglig via stigar och spångar. Du kan nå skrevan från norra, södra och västra entrén. Från Entré Nord är det ca 4,5 km vandring.

Balesuddens Naturreservat

Den skarpt markerade Balesudden ligger vid inloppet till Bäckfjärden. Ett magnifikt sjömärke som förr i tiden fungerade som ett vårdkasberg. Där tändes eldar för att varna folk i bygderna för krig och andra faror som väntade. Trevliga vandringstigar, rastplatser och övernattningsstuga finns i detta havsnära reservat som ligger inom Världsarvet Höga Kusten.

Balesuddens naturreservat kan liknas vid Skuleskogen med omväxlande kuperad terräng, granskog och öppna bergsplatåer på mer än 150 meter över havet. Efter leden finns en två kilometer lång avstickare till Balesberget där du har utsikt över stora delar av Höga Kustens skärgård. På väg till Balesberget passerar du Balestjärnen med sitt extremt klara vatten.

Du är välkommen att besöka naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller skada växter, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla insekter, snäckor eller andra djur.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter, annat än på befintlig väg.
 • Skada mark och block.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsen tillstånd.

Hummelviks naturreservat

På halvön mellan Näskefjärden och Nätrafjärden tornar ett höglänt och vackert naturområde fram. Här finns många av de karaktärer som präglar världsarvsområdet ”Höga Kusten”. Du kan uppleva branta berg, klapperfält, grova och vridna gammeltallar, frodiga gransluttningar, höglägesmyrar samt en storslagen utsikt över kusten.

Hummelviks naturreservat kallas ofta för Skuleskogens lillebrorsa.

Reservatet ligger mellan Hummelviks fäbodar och Stråsundsvägen i söder och Stortjärnen vid Hummelviksberget i norr. Från E4 i Bjästa åker du mot Köpmanholmen. Från Hummelviksvägen i Köpmanholmen kör du mot Stråsundsviken.