High Coast Art Valley

High Coast Art Valley är, som namnet beskriver, en konstdal i Höga Kusten. Konsten kan du hitta vid skolor, i kulturområden eller helt fristående. Den placeras ut av Nätterlunds minnesfond. Tillsammans bildar de många konstverken ett kulturstråk som sträcker sig från Ulvöarna upp längs Nätraälvens dalgång.

Herrgårdsparken i Köpmanholmen är navet i High Coast Art Valley och ett populärt besöksmål. Där möter du som besökare orörd natur med anlagd park i kombination med konst och spår av industrihistoria. På sommaren finns det möjlighet att fika i Ringarbönninga som ligger i nära anslutning till parken.

Under dagtid på sommaren erbjuds guidade turer i Herrgårdsparken via Nätra hembygdsförening.

Nätterlunds minnesfond

JONAS NÄTTERLUNDS MINNESFOND

I Sidensjö-Nätraområdet i Örnsköldsviks kommun finns ett 30-tal skulpturer placerade i landskapet. Här kan du resa runt och låta dig ryckas med i konstens olika uttryck. Ännu fler konstnärliga gestaltningar kommer det genom åren att bli i området, tack vare Jonas Nätterlund.

Himmelsförsök & hund. Konstnär: Mats Caldeborg. Plats: Sidensjö sparbank
Två bryggor skatten finns där de två möts. Konstnär: Monica Gora. Plats: Näs, Sidensjö (vid rastplats väg 335)

Herrgårdsparken

Herrgårdsparken i Köpmanholmen är en natur- och kulturpark som utgör navet i High Coast Art Valley. Här finns flera av de konstverk som nu pryder och präglar området. Parken, som invigdes 2014, är mycket lättillgänglig och populär hos besökare i alla åldrar. Vissa delar av parken har anlagda miljöer och planteringar medan andra delar är vildvuxna och lever på naturens villkor. Där får omkullblåsta träd ligga och bli en del av kretsloppet. På det viset får parken en rik flora och fauna – här trivs både växter, insekter och fåglar. Njut av parkens skönhet och låt dig överraskas av oväntade möten längs stigarna!

Vill du gå runt hela parken tar promenaden ungefär en timme. Längs promenadstråket finns bänkar och grillplatser.

Kommer du med båt kan du angöra vid Herrgårdsparkens brygga via Sanningssundet.

Libjiesbåaloe, Konstnär: Helena Byström Plats:Herrgårdsparken Köpmanholmen
Konst runt vandringsstigarna i Herrgårdsparken

Brynge

I Brynge samlas den Ångermanländska rikedomen på samma plats. Nätraåns strömmar har använts till det mesta. Här har energin ur vattnet tagits tillvara för att driva kvarnar, såg, mangel, tegelstamp, färgeri-och vadmalsstamp och kraftstation. Här kan du besöka delar av vår tidiga industrihistoria och en av de få vattendrivna finbladiga salusågarna som har bevarats till eftervärlden.

Den första lärftmangeln i Ångermanland byggdes här i Brynge i mitten av 1700-talet och drogs av hästar. Den flyttades till nuvarande plats 1865 och var vattendriven fram till kraftverksbygget 1924.

De fina linnevävarna skulle sträckas, manglas och rullas upp. En väv kunde vara upp till 59 meter lång. Den timrade kistan, med upp till två ton sten i, fördes fram och tillbaka över mangelbordet, med lärften upprullad på kavlar liggande mellan stenkistan och bordet.

Kraftverket

Kraftverksbyggnaden är från 1924 och är byggd i tegel med vitputs. Kraftverket drevs med vatten som gick genom en vattentub av trä. Den totala fallhöjden var på 35 meter. Trätuben från dammen finns kvar på området idag, och även en liten bit av flottningsrännan. Strax intill kraftstationen står det nya kraftverket, vars vattentub är nergrävd i marken.

Under öppettider kan man gå in och titta i kraftstationen och på övervåningen är det sommartid konstutställningar.

hammare