Höga Kusten-leden

Höga Kusten-leden är 13 mil lång och sträcker sig genom hela världsarvet, från Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i norr. Leden är indelad i 13 etapper. Etapp 9 – 12 passerar genom Nätradalen. Alla etapper efter leden kan vandras i båda riktningar, men leden är beskriven från söder till norr. Vill du läsa om alla etapper så finns bra information på hogakusten.com, där kan du även köpa en digital vandringsguide.

Längd: 6,9 km, Tidsåtgång: 5-6 h, Svårighetsgrad: Krävande

Denna etapp går rakt igenom Skuleskogens nationalpark, mellan entré Syd och entré Nord. Här finner du gammelskog, trolska skogstjärnar, klapperstensfält och en milsvid utsikt. I nationalparken finns ett antal uppmärkta vandringsleder om man önskar ta en avstickare från leden. Skuleskogens stora sevärdhet är Slåttdalsskrevan som du hittar mitt i etappen. Skrevan är 210 meter lång, 7 meter bred och 40 meter djup.

Vid Tärnättvattnen finns en övernattningsstuga som är öppen för vandrare. Gör du avstickare från leden kan du även övernatta i öppna stugor i närheten av Näskebodarna, vid Tärnättsundet samt på Tärnättholmarna. Vid Näskebodarna och Tärnättholmarna är det även möjligt att tälta.

Vid Entré Nord hittar du bänkar, bord, torrdass, eldstad, sopställ samt informationstavla.

Längd: 7 km, Tidsåtgång: 1-2 h, Svårighetsgrad: Lätt

Den här etappen sträcker sig till stor del efter grusväg och landsväg. Leden tar dig från Entré Nord ner till det mindre samhället Näske. Här finns en småbåtshamn, vindskydd samt toalett.

Etappen går sedan vidare efter den allmänna vägen mot Köpmanholmen. Ett gammalt brukssamhälle som växte upp runt Forssbolagets sågverk och pappersmassefabrik. Idag finns inga fabriker kvar och området har sanerats, men i anslutning till det gamla fabriksområdet hittar du guldkorn som Köpmanholmens fabriksträdgård och Herrgårdsparken.

I Köpmanholmen finns även möjlighet till proviantering och service. Här finns en mindre matbutik, kiosk, pizzeria samt Kajkantens Restaurang B&B. Här hittar du även reguljär båttrafik ut till öarna Ulvön och Trysunda.

Längd: 12,7 km, Tidsåtgång: 5-6 h, Svårighetsgrad: Krävande

Etappen går efter vältrampad stig genom Balesuddens Naturreservat och bjuder på kuperad terräng, omväxlande granskog och bergsplatåer.

I småbåtshamnen som ligger i början av etappen hittar du en övernattningsstuga med grillplats, toalett och dusch. Här kan du även tälta och fylla på dricksvatten. En bit in på etappen hittar du Köpmanholmens havsbad med vindskydd, grillplats, bänkar och bord.

Balesuddens naturreservat kan liknas vid Skuleskogen med omväxlande kuperad terräng, granskog och öppna bergsplatåer på mer än 150 meter över havet. Efter leden finns en två kilometer lång avstickare till Balesberget där du har utsikt över stora delar av Höga Kustens skärgård. På väg till Balesberget passerar du Balestjärnen med sitt extremt klara vatten.

Vid Sör-Balesviken finns grillplats och torrtoalett. Här är det även möjligt att tälta. Härifrån går leden vidare till Bodviken där du hittar en övernattningsstuga med åtta bäddar, bord, stolar, kamin och torrdass. Även här går det bra att tälta. Dricksvatten tar du direkt från bäcken. Efter ytterligare en kilometer på leden når du fram till Sandlågan med en fin långgrund strand och goda badförhållanden. Här hittar du grillplats, torrtoalett och vindskydd.

Längd: 11,6 km, Tidsåtgång: 3-4 h, Svårighetsgrad: Normal

Från Sandlågan följer leden grusvägen längs Bäckfjärden fram till Utby. I Utby går leden in i skogen och följer en skogsbilväg nästan ända fram till Småtjärnarna. Vid Småtjärnsstugan finns ett härbre med två britsar, kamin, bänkar och bord.

Via en avstickare till Nyängets havsbad kan du ta dig till Genesmons arkeologiska friluftsmuseum.

Höga Kusten-leden fortsätter från Småtjärnarna förbi Vitsjömassivet och vidare ner till etappmålet Svedje.

Du är välkommen att besöka naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller skada växter, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla insekter, snäckor eller andra djur.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter, annat än på befintlig väg.
 • Skada mark och block.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsen tillstånd.

Nätra Fjällskog

Strax norr om Skuleberget ligger Nätra fjällskog. Ett fantastiskt friluftsområde för både sommar och vinter. En underbar natur och många gamla, fina, välbevarade fäbodvallar. Mellan fäbodvallarna slingrar sig ett nätverk av leder och du når området från flera håll. Eftersom att skogen är högt belägen kommer snön tidigt och ligger kvar länge på våren. Ett paradis oavsett årstid. Leden går genom skog och över spångade myrar, och på Västanåhöjden har man en milsvid utsikt i klart väder.

Mellan 2017 – 2019 har en stor insats gjort för att rusta upp Etapp 1 av lederna för vandring och mellan 2020 – 2022 kommer Etapp 2 att rustas upp. Arbetet genomförs av Kultur- & arrangemangsföreningen Edenborg och på deras hemsida hittar ni ledkartor och förslag på vandringsrutter.

Balesuddens Naturreservat

Den skarpt markerade Balesudden ligger vid inloppet till Bäckfjärden. Ett magnifikt sjömärke som förr i tiden fungerade som ett vårdkasberg. Där tändes eldar för att varna folk i bygderna för krig och andra faror som väntade. Trevliga vandringstigar, rastplatser och övernattningsstuga finns i detta havsnära reservat som ligger inom Världsarvet Höga Kusten.

Balesuddens naturreservat kan liknas vid Skuleskogen med omväxlande kuperad terräng, granskog och öppna bergsplatåer på mer än 150 meter över havet. Efter leden finns en två kilometer lång avstickare till Balesberget där du har utsikt över stora delar av Höga Kustens skärgård. På väg till Balesberget passerar du Balestjärnen med sitt extremt klara vatten.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/balesudden.html

Hummelviks naturreservat

På halvön mellan Näskefjärden och Nätrafjärden tornar ett höglänt och vackert naturområde fram. Här finns många av de karaktärer som präglar världsarvsområdet ”Höga Kusten”. Du kan uppleva branta berg, klapperfält, grova och vridna gammeltallar, frodiga gransluttningar, höglägesmyrar samt en storslagen utsikt över kusten.

Hummelviks naturreservat kallas ofta för Skuleskogens lillebrorsa.

Reservatet ligger mellan Hummelviks fäbodar och Stråsundsvägen i söder och Stortjärnen vid Hummelviksberget i norr. Från E4 i Bjästa åker du mot Köpmanholmen. Från Hummelviksvägen i Köpmanholmen kör du mot Stråsundsviken.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/hummelvik.html