ULVÖN

Inne i Ulvösundet, mellan norra och södra Ulvön, ligger Ulvöhamn. Det är Norrlands största och äldsta fiskeläge. Ulvön, eller Bottenhavets pärla som ön också kallas, är en fantastisk skärgårdsmiljö där dåtidens prägel tydligt får vandra med oss in i nutiden. Hit ut tar du dig med båt. Det finns gott om gästhamnsplatser och det går dagliga turer med färjan.

Redan på medeltiden kom fjärrfiskare från mellansvenska städer, särskilt Gävle, hit sommartid för att fiska. På slutet av 1700-talet minskade lönsamheten i strömmingsfisket och antalet fjärrfiskare blir mindre. Istället ökar antalet fiskande bönder från de närmsta kustsocknarna. Från mitten av 1800-talet börjar Ulvöhamn få en bofast befolkning.

Fisket har historiskt varit centralt på Ulvön och sik, strömming och lax gjorde att gävlefiskarna kom hit på 1500-talet. Ulvön är bland annat känt för att vara surströmmingens ö, och platsen där surströmmingen började tillverkas i större volymer.

Idag är produktionen av surströmming på Ulvön småskalig, men intresset är långt ifrån avsvalnat. Ruben Madsens Ulvö Lilla Salteri bereder två olika märken surströmming. Klassiska Ulvöprinsen och premiummärket Erik den Röde. Om ni är en grupp som vill boka en surströmmingsprovning så är det Ruben ni ska fråga.

Om man har tur så kan det serveras surströmming på hotellet, Brögga eller Almagränd också. Om ni har möjlighet att själva servera så brukar det finnas surströmming att köpa på handelsboden.

Vi kan verkligen rekommendera ett besök på Ulvö museum för den som är intresserad av hur surströmming tillverkas och strömmingens historik på Ulvön.

Bygatan

En promenad längst Hamngatan är ett obligatoriskt inslag vid ett besök i Ulvöhamn. Bebyggelsen präglas framför allt av fiskets praktiska behov. Husen ligger nära varandra i det bästa hamnläget. Längst ner mot vattnet är en brygga och sjöbod, sedan kommer boningshuset, eller kokhuset som det också kallas. Då man bara bodde tillfälligt på ön var kokhuset mindre än sjöboden, det var fisket som var viktigt inte boendestandarden. Med den bofasta befolkningen kommer större hus.

Lotsstugan

På Lotsbergetstopp ligger den gamla lotsstugan från 1850 talet. I klart väder kan du se hela vägen till Skagsudde i norr och Högbonden i söder. Lotsens uppgift var då som nu att hjälpa fartyg in i land. Promenera upp till stugan, njut av utsikten och titta på den lilla lotsutställningen som finns där uppe.

Kapellet

Ulvön har ett av norrlandskustens äldsta fiskekapell. Det byggdes 1622. Ulvön ingår i Nätra församling och det är prästerna i Nätras ansvar att hålla gudstjänster på ön. Kapellet byggdes eftersom det var omöjligt för de som bodde ute på ön att ta sig in till kyrkan i Bjästa varje söndag. En präst från sockenkyrkan kom bara ut på ön ett par gånger under sommaren. Resten av gudstjänsterna hölls av någon lämplig person i byn, till exempel hamnfogden, läraren eller den äldste. Den personen fick däremot inte stå i predikstolen. Allt i fiskeläget bestämdes av hamnlaget, som också ansvarade för skötseln av kapellet. Vintertid förvarade man fiskeutrustningen i kapellet.

Insidan av kapellet är rikligt dekorerad av underbara målningar utförda av Roland Johansson Öberg 1719. Motiven är hämtade från gamla och nya testamentet. Kapellets klocka användes inte bara till att kalla till gudstjänst utan också för att tala om när fisket skulle börja.

Idag ägs kapellet av Länsmuseet Murberget.

Ulvö museum

Ulvö museum invigdes i juni 2015. Museet är placerat på den gamla lotsplatsen, inte långt från M/F Ulvöns tilläggsplats. Museet består av ett kokhus, en sjöbod och en gistvall och visar Ulvöns historia och kulturarv med fiske, jordbruk, gruvdrift, författaren Ludvig Nordströms tid på ön med mera. Anläggningen ägs av Ulvö kapellag.

Kyrkan

Runt sekelskiftet 1900 var de bofasta i Ulvöhamn som flest. Nu var kapellet för litet och gammalmodigt och man får tillstånd att bygga ett nytt kapell. Byggmästare var PG Hultman och kyrkan invigdes 1894. Några år efter invigningen kommer också klockan på plats.

Strömmingen och Vargen

Längst bygatan hittar du också Strömmingen och Vargen. Skulpturen är skapad av konstnären Anders Jansson. Konstverket är ett av Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds många konstverk i Nätradalen.

Gruvdrift

På flera platser på Ulvön har det varit gruvor. Gruvdriften var igång till och från mellan 1690 fram till 1950-tal. Det man bröt var titan- och vanadinhaltig järnmalm.

Marviksgrunnan

Det här lilla välbevarade fiskeläget ligger på södra Ulvön och har ett kapell från 1771. Fiskeläget gränsar mot naturreservatet och här är det också nära till resterna av en av Ulvöns gamla gruvor med flera gruvhål och gångar.

Sandviken

På den nordligaste delen av norra Ulvön ligger fiskeläget Sandviken. Här ligger ett kapell och ett tio-tal kokhus med tillhörande sjöbodar längst en sandstrand. Kapellet byggdes så sent som 1867 men husen är från 1700-talet. Landhöjningen har gjort att husen ligger en liten bit från vattnet. Sandviken har aldrig haft någon bofast befolkning och är därför ovanligt välbevarat. Idag är det en stugby.