Kulturella besöksmål

High Coast Art Valley och Nätradalen är ett område i Höga Kusten där den välkända och storslagna naturen samspelar med konst och industrihistoria, vilket gjorts möjligt genom två unika testamenten. Området sträcker sig från Ulvöarna i skärgården och vidare längs Nätraåns dalgång upp till Sidensjö. Centrum i High Coast Art Valley utgörs av Herrgårdsparken i Köpmanholmen. Parken är en bra utgångspunkt för att upptäcka området.

Herrgårdsparken

Herrgårdsparken i Köpmanholmen är en natur- och kulturpark som utgör navet i High Coast Art Valley. Här finns flera av de konstverk som nu pryder och präglar området. Parken, som invigdes 2014, är mycket lättillgänglig och populär hos besökare i alla åldrar. Vissa delar av parken har anlagda miljöer och planteringar medan andra delar är vildvuxna och lever på naturens villkor. Där får omkullblåsta träd ligga och bli en del av kretsloppet. På det viset får parken en rik flora och fauna – här trivs både växter, insekter och fåglar. Njut av parkens skönhet och låt dig överraskas av oväntade möten längs stigarna!

Vill du gå runt hela parken tar promenaden ungefär en timme. Längs promenadstråket finns bänkar och grillplatser.

Kommer du med båt kan du angöra vid Herrgårdsparkens brygga via Sanningssundet.

Brynge

I Brynge samlas den Ångermanländska rikedomen på samma plats. Nätraåns strömmar har använts till det mesta. Här har energin ur vattnet tagits tillvara för att driva kvarnar, såg, mangel, tegelstamp, färgeri-och vadmalsstamp och kraftstation. Här kan du besöka delar av vår tidiga industrihistoria och en av de få vattendrivna finbladiga salusågarna som har bevarats till eftervärlden.

Linet

Linet har varit en oerhört viktig resurs i trakten och har gett stor rikedom. Sveriges finaste lin kom från Ångermanland och Hälsingland.

Det var under 1700-talet som det tog fart, linneproduktionen Nolaskogs. Redan innan tillverkades högkvalitativ linnelärft men nu ökade produktionen. Från statsmakten satsades det hårt på utveckling av det inhemska linet. Skotten Bennet verkade som agent för svenska staten och lyckades – främst genom att gå via prästfruarna – få igång en ökad linodlings- och beredningsverksamhet. Allt sköttes på plats av bönderna själva. Man odlade, beredde, spann, vävde och sålde. Södra Sveriges herrgårdar försågs med dukar av högsta kvalité och bönderna här omkring fick in ett överskott som de kunde satsa på den egna verksamheten.

Lärftmangel

Den första lärftmangeln i Ångermanland byggdes här i Brynge i mitten av 1700-talet och drogs av hästar. Den flyttades till nuvarande plats 1865 och var vattendriven fram till kraftverksbygget 1924.

De fina linnevävarna skulle sträckas, manglas och rullas upp. En väv kunde vara upp till 59 meter lång. Den timrade kistan, med upp till två ton sten i, fördes fram och tillbaka över mangelbordet, med lärften upprullad på kavlar liggande mellan stenkistan och bordet.

Linogen

På linlogen finns en utställning som visar hur linneproduktionen gick till.

Alberts bod

I Alberts bod med café säljs semestertid fika, hantverk och lokala matprodukter.

Arbetarbostäder

Det är ovanligt att de anspråkslösa arbetarbostäderna finns kvar. I Brynge finns en bevarad. Den byggdes i slutet av 1700-talet och beboddes in på 1900-talet.

Sågen

Timret från skogen skulle förädlas. Det flottades på vattendragen till sågverken där de sågades upp till brädor och plank, både för husbehov och för försäljning. Sågverket i Brynge är traktens första finbladiga såg och anlades 1764.

Tjurplankan

På området finns en skulptur som heter Tjurplankan. Här har konstnären, Arne Falang, låtit sig inspireras av miljön och låtit tankarna kretsa kring skogen och vattnet. Den fantastiska tillgång som timret är men som samtidigt kan vara så obänderligt och tjurigt, -en hårdjobbad resurs.

Kraftstationen

Kraftverksbyggnaden är från 1924 och är byggd i tegel med vitputs. Kraftverket drevs med vatten som gick genom en vattentub av trä. Den totala fallhöjden var på 35 meter. Trätuben från dammen finns kvar på området idag, och även en liten bit av flottningsrännan. Strax intill kraftstationen står det nya kraftverket, vars vattentub är nergrävd i marken.

Under öppettider kan man gå in och titta i kraftstationen och på övervåningen är det sommartid konstutställningar

Smedjan

Flottingföreningens renoverade smedja som ibland hålls öppen för visning av smideshantverk med en smed på plats.)

..