Om Nätradalen

Nätradalen är ett samlingsnamn för Nätra- och Sidensjö socken. En dalgång som följer Nätraån från Sidensjö i väst till Ulvöarna i öst. I Nätradalen bor det drygt 8 000 personer och de orter som erbjuder service i olika former är Sidensjö, Bjästa, Köpmanholmen och Ulvön. Sommartid bedrivs även verksamhet på Trysunda och Strängöarna.

Nätradalen Turism i Höga Kusten AB

Nätradalen Turism i Höga Kusten AB är en sammanslutning av företag i Nätradalen som jobbar för samverkan och utveckling i området. Nätradalen Turism samarbetar med företagare i och runt Nätradalen för att ge dig som besökare en så minnesvärd upplevelse som möjligt.

Visit Nätradalen

Hemsidan visitnatradalen.se har möjliggjort genom stöd från Leader Höga Kusten, Jordbruksverket och EU genom projektet ”Lokal utveckling i Nätradalen, High Coast Art Valley” som ägts och drivits av Bygdsam Nätradalenmellan 2018-2021.